Om Kulturtemplet

Kulturtemplet ger nytt liv åt denna vackra byggnad från 1901, gamla vattenreservoaren i Gråberget som varit ur bruk i mer än 70 år. Här göms en bit av historia men framförallt en akustisk skatt och en magisk atmosfär som idag tas tillvara på av konstnärer från många olika fält och en alltid nyfiken publik. 
Namnet Kulturtempel kom till i ett försök att beskriva platsens karaktär och den funktion som man syftade till. Idag har idén lett till frågan om vad ett samtida, sekulärt tempel skulle kunna vara, en plats där vi dyrkar lyssnande och tomhet?
 
Vi har varit verksamma i snart 6 år med guidade turer, konserter, utställningar och festivaler. I år vill vi arbeta mer gentemot skolor med våra skolvisningar, fortsätta med våra konserter som ofta är solo eller duokonserter samt fler samarbetsprojekt där vi låter olika konstnärer samverka och skapa utifrån detta rums förutsättningar. 

 Vill du stödja Kulturtemplet? 

Donationer kan ges genom

SEB  bankgiro   328-7505

eller swish 46+739292805 oss