Om Kulturtemplet

Kulturtemplet ger nytt liv åt denna vackra byggnad från 1901, gamla vattenreservoaren i Gråberget som varit ur bruk i mer än 70 år. Här göms en bit av historia framförallt en akustisk skatt och en magisk atmosfär som idag tas tillvara på av konstnärer från många olika fält och en alltid nyfiken publik. 
Namnet Kulturtempel kom till i ett försök att beskriva platsens karaktär och en funktion som man syftade till. Idag har idén lett till frågan om vad ett samtida, sekulärt tempel skulle kunna vara, en plats där vi dyrkar lyssnandet ?
 
Vi har varit verksamma i 5 år med guidade turer, konserter, utställningar och samarbetsprojekt där vi låter olika konstnärer samverka och skapa utifrån detta rums förutsättningar. 
Just nu befinner vi oss i en osäker situation där möjligheterna att fortsätta verka ifrågasatts. Därför har vi startat denna namnisamling där ni som vill stödja oss kan gå in och skriva under.
 
 
Vi som arbetar med Kulturtemplet är : 
Jorge Alcaide/ Konstnärlig ledare och guide
Kajsa Sperling/ Ljusarkitekt
Felipe Botero/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst
August Norborg/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst
Jens Ahlberg/ Redaktör och musiker
Evelina Varas / Poet 
Juan Carlos Poblete / Filmare
Sebastian Ruiz Bartilson / Dansare 
Jonny Berg / Dansare 
Lis Nydahl/ Producent
Maxime Choin / Konstnär & producent
Trinidad Carrillo / Konstnär & musiker
Henrik Lindholm/ Konsultetarande utställningsarkitekt
Daniela Hukkinen / Dansare
K-templetgäng.png
Kulturtempelgänget.png

Kulturminnesvärde

 

 

 

 

Här kan ni läsa om vattenreservoarens antikvariska värde:

 

 

Här kan ni se de vackra originalritningarna från 1901. Arkitekten hette Adrian C. Peterson
Tack till regionarkivet för kopiorna!
Kulturtemplet sektion1.jpg
Plan Kulturtemplet.jpg