För göteborgsskolor finns utjämningsbidrag och biljettpriset är 40kr

Läs kommentarer från en högstadieklass :