Projekt och samarbeten

Under hösten 2018 hade vi glädjen av att ha en grupp studenter från Kulturverkstan

som på uppdrag av Kulturtemplet undersökte kopplingarna mellan konst/ kultur och hälsa utifrån denna plats och dess unika möjligheter. 

Resultatet blev en spännande samling erfarenheter där både för- och nackdelar redovisades. 

Här kan ni läsa hela rapporten

Tuned by architecture 

2016-2017 pågick ett spännande samarbete med Chalmers som resulterade i detta fantastiska examensarbete.

av 

PETRA MARGARETHA SANDBERG 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/250663/250663.pdf

Until I get out of here

En utställning av elever från Akademin Valand ,

Foto: Kjell Caminha and Rose Borthwick

https://www.facebook.com/events/222448528240934/

Altered Landscapes

I ett samarbete med Clandestino 2016 kunde vi ha konstnären Juan Delgado med sitt verk Altered Landscapes i Kulturtemplet. Nu har vi ett nytt samarbete på gång med Juan som vi planerar att visa i oktober 2020

http://clandestinofestival.org/2016/juan-delgado-2/