top of page

Om Kulturtemplet

Kulturtemplet ger nytt liv åt denna vackra byggnad från 1901, gamla vattenreservoaren i Gråberget som varit ur bruk i mer än 70 år. Här göms en bit av historia framförallt en akustisk skatt och en magisk atmosfär som idag tas tillvara på av konstnärer från många olika fält och en alltid nyfiken publik. 
Namnet Kulturtempel kom till i ett försök att beskriva platsens karaktär och en funktion som man syftade till. Idag har idén lett till frågan om vad ett samtida, sekulärt tempel skulle kunna vara, en plats där vi dyrkar lyssnandet ?
 
Vi har varit verksamma i 5 år med guidade turer, konserter, utställningar och samarbetsprojekt där vi låter olika konstnärer samverka och skapa utifrån detta rums förutsättningar.  
 
Kulturtemplet drivs som ideell förening. Vill du vara medlem så är du välkommen. 
bottom of page